Wydział
Katechetyczny

NOWA "PODSTAWA PROGRAMOWA KATECHEZY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W POLSCE"

379. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski przyjęło


nową "Podstawę Programową Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce".Obowiązująca PPK z 2010 roku

Autor/źródło: ks. Jarosław Kowalczyk

Podczas Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim, w dniu 8 czerwca 2018 roku została przyjęta nowa Podstawa Programowa Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce (PPK).


    Jest to dokument adresowany do twórców programów katechetycznych i podręczników oraz katechetów. Treści PPK są skorelowane z treściami przekazywanymi podczas innych przedmiotów. Określają także wymagania, jakie można i należy postawić przed uczniem uczęszczającym na szkolne lekcje religii. Podstawa Programowa Katechezy wraz z nowym programem nauczania religii wejdzie w życie 1 września 2019 roku.


    Od roku 2001 jest to już trzecia Podstawa Programowa Katechezy (2001, 2010, 2018). To dokument, który z jednej strony uwzględnia nowy system edukacji szkolnej, a z drugiej bierze pod uwagę proces przemian społecznych zachodzących w polskim środowisku.


    Z chwilą, kiedy ogłoszono projekt reformy systemu edukacji (2015), podjęto działania zmierzające do przygotowania nowej Podstawy Programowej Katechezy Kościoła katolickiego w Polsce. Wcześniej, podczas różnych sympozjów, debat i spotkań katechetycznych podejmowano temat nowego programu katechetycznego.


    Powołano specjalny Zespół ds. projektu PPK. W jego skład weszli nie tylko katechetycy-teoretycy, ale także katecheci, którzy na co dzień zmagają się w pracy szkolnej. Pochodzą oni niemal ze wszystkich środowisk katechetycznych w Polsce. To był blisko 20-osobowy zespół, który w różnych grupach próbował wypracować pewien materiał.


    Przygotowany projekt oddano zewnętrznym recenzentom: bibliście, liturgiście, moraliście, dogmatykowi, mariologowi, dydaktykom. Po recenzjach, które wpłynęły do Komisji Wychowania, zostały naniesione poprawki.


    Na początku maja tego roku za pośrednictwem SKEP projekt został przesłany do konsultacji księży biskupów, którzy wnieśli wiele cennych uwag i sugestii.


    Komisja Wychowania Katolickiego KEP wyraża wdzięczność za przekazane sugestie i ogromną pracę, jaką wykonali członkowie Zespołu ds. przygotowania projektu PPK.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii w celach statystycznych oraz w dostosowaniu serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też korzystać z nich współpracujący z nami partnerzy. Przeglądając tę stronę wyrażasz zgodę na używanie cookies, zapisanych w pamięci Twojej przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.